پرسش

F-rangi: سلام باتوجه به نتیجه ام آرآی تشخیص دکتربرتنگی کانال نخاعی بوده و۱۰جلسه فیزیوتراپی وداروهایی ازجمله امگا۳،تیزاکیم،ملوکسیکام ویک کپسول گیاهی مسکن تجویزشدولی بعدازطی فیزیوتراپی ومصرف بیشترداروها تاثیرچندانی مشاهده نمی شوددرحالت معمول دردی درکمروپاهادرحالت نشسته ندارم ولی بعدازپیاده روی حدود۵۰متردچارکشیدگی دردناکی درپشت ساق پامیشوم که کم کم به زانووپشت کشاله ران انتقال می یابدوانرژی زیادی ازمن میگیردبه نحوی که امکان ادامه راه ندارم وتوانی درپاهایم باقی نمیماندطوریکه حتمابایددرجایی بنشینم واقعااین دردمن راعاصی کرده ممنون میشم راهنمایی کنید.

پاسخ
باید بر اساس ام ار ای تصمیم گرفته شود ممكن است جراحی بخواهد
به اشتراک بگذارید :