دكتر آرش باباپور طاهر

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

عضو انجمن نورواسپاين

متولد ١٣٥٤

فارغ التحصيل ١٣٨٧

از دانشگاه علوم پزشكی ايران

 

 

 

جراحی ها و درمان ها:
 

جراحي ميكروسكوپي ديسك
جراحي ميكروسكپي مغز
جراحي اندوسكپي مغز
اصلاح دفرمتيهاي ستون فقرات
درمان شكستگي ستون فقرات بدون جراحي باز
درمان  ارتروز ستون فقرات
جراحي خونريزي مغز
درمان صدمات ستون فقرات ومغز بدنبال تروما