چگونه سوال خود را بپرسیم

 باید اول موضوعتان بین گزینه های موجود مشخص کنید وتمام گزینه ها (نام ، نام خانوادگی وایمیل و ...) پر کرده و سوالتان را در قسمت (سوال شما) مطرح نمایید (قابل ذکر است که به هیچ عنوان ایمیل و شماره همراهتان نمایش داده نمی شود ) وگزینه ارسال را بزنید و سوال شما برای پزشک ارسال می گردد و زمانی که پزشک پرسش شما را پاسخ دهد، در سایت قرار گرفته و نمایش داده می شود.

در ضمن برای دریافت پاسخ سوالتان از طریق کد رهگیری پیگیری نمایید.